Pakalpojumi

Sintēze (organiska/neorganiska) pēc individuāla pasūtījuma
Smalkā organiskā sintēze diagnostikai un farmācijai
Aktīvo farmaceitisko vielu pētniecības un attīstības projekti un procesu pētniecība saskaņā ar Ph.Eur., USP, HAB, DAB
Savienojumu sintēze skrīningam un farmakoloģiskajām pārbaudēm
Sarežģītu organisku savienojumu sintēze pēc pasūtījuma
Aktīvo farmaceitisko vielu dokumentācijas paketes sagatavošana pēc ES prasībām.
Farmaceitisko preparātu standartu un piemaisījumu standartvielu sintēze
Reakciju izstrāde augstspiediena apstākļos (līdz 130 atm)
Pieejamie analītiskie resursi (sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un citām kontraktlaboratorijām)

300 MHz KMR spektrometrs
AEŠ hromatogrāfi ar diožu matricas, refrakcijas indeksa un masselektīvajiem detektoriem
Gāzu hromatogrāfi ar liesmas jonizācijas un masselektīvajiem detektoriem
IS spetrometrs
UV/VIS spektrofotometrs
Polarimetrs
Diferenciālā skanējošā kalorimetrija / Termogravimetriskā analīze (derivatogrāfija)
Elementanalīze
Rentgenfluorescences spektri
Rentgendifrakcijas analīze pulveriem