Īstenotie projekti

ĪSTENOTIE PROJEKTI

  • SIA „LabochemLV” sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶIFA)  laika posmā 2012. -2015. g. piedalījās Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” (Līguma Nr L-KAP-12-0005). Projekts tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

 

  • SIA „LabochemLV” kā viens no kompetences centra SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” dalībniekiem laika posmā no 2011. – 2015. gadam projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” (PCCCL) ietvaros (Līguma L-KC-11-0001) īstenoja 3 rūpnieciskā pētījuma projektus. Projekts PCCCL tika īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.

eraf_logo

 

  • SIA „LabochemLV” sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶIFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās, LAĶIFA līguma numurs LAPA-10-0025. Projekta īstenošanas periods 2011.- 2015. gadam. Projekts tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

esf_logo