Aktuālie projekti

AKTUĀLIE PROJEKTI

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb

2021.gada nogalē SIA “Labochemlv” (reģ. nr.40003809032) uzsāka realizēt projektu ar numuru Nr.VP-PI-2021/133 saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) inovāciju vaučeru  programmā, lai izstrādātu T7 polimerāzes iegūšanas laboratorijas tehnoloģiju, kas ir pārnesama ražošanai rūpnieciskos mērogos. Projekta rezultātā tiks iegūts stabils rekombinantas baktērijas celms, kas producē T7 polimerāzi ar augstu iznākumu. Projekta īstenošanas periods 17.11.2021-24.02.2023.

2019. gada 29. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” (SIA FBMTKC) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēdzis līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 “SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu. Kopējais ERAF atbalsta apjoms SIA FBMTKC projektam ir 4 511 270 EUR, īstenošanas periods no 01.03.2019 – 31.12.2021.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

 SIA LabochemLV projekta “SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros sadarbībā ar SIA FANEKS šī gada 1. jūlijā uzsākta projekta Multianalītu, unificētas analīzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi augu izcelsmes izejvielu un produktu raksturošanai” (P9) īstenošanu.

Pārskata periodā  no 01.07.2019 līdz 02.08.2019  uzsākta literatūras analīze par augu izcelsmes izejvielām un to marķiervielām, kurām tiek pielietotas AŠE analīzes metodes un kuras varētu pielietot projektā plānotās tehnoloģiskās platformas izstrādei kombinētiem risinājumiem šādu vielu analizēšanai.

Pārskata periodā no 03.08.2019 līdz 02.11.2019 veikta plaša literatūras analīze par biežāk pielietotajām augu izcelsmes izejvielām un to marķiervielām dažādos augu saturošos produktos, uztura bagātinātājos un kosmētikā un apzināti iespējamie sākotnējie marķiervielu  paraugu piegādātāji.

Pārskata periodā no 03.11.2019 līdz 02.02.2020 sagatavots iekārtas testēšanas un kvalifikācijas metodikas projekts. Šim mērķim ir piedāvāts izmantot viegli standartizējamas kompozīcijas no diatomītu izcelsmes materiāliem ar lielu poru diametru (0.1-2 mkm) un raksturotām sintētiskām vielām. Kvalifikācijas kritērijs – vielas atgūstamība gāzu vai šķidrumu hromatogrāfiskajā analīze pie standartizētiem eksperimenta apstākļiem.

Pārskata periodā no 03.02.2020-02.05.2020 apgūta tipveida GCMS metodika sarežģīta sastāva ekstraktu gaistošas daļas analīzei. Veikta divu paraugu analīze, kas iekļauj individuālo komponentu identifikāciju ar MS bibliotēkām un kvantitatīvo  novērtējumu. Uz četru veidu produktiem izpētīta ekstrakcijas dinamika, kā arī tās korelācija ar dinamiku, kas tika novērota negaistošo ekstraktu komponentu gadījumā.

Pārskata periodā no 03.05.2020-02.08.2020 veiktas GC-MS analīzes augu izcelsmes ekstraktiem, kas ir iegūti izmantojot organisko šķīdinātāju: etilacetātu.  Atsevišķos paraugos atklātas vielas, kas ir tipiskas ekstraģējamam augam. Tajā pašā laikā konstatēts, ka parauga apstrādes procesā notiek tā piesārņojums. Dotas rekomendācijas piesārņojuma avotu identificēšanā un novēršanā.

Pārskata periodā no 03.08.2020 – 02.11.2020 veiktas GC-MS augu ekstraktu gaistošajām frakcijām. Izpētītas divas ekstrakcijas sērijas, kopā 12 paraugi. Atrastas komponentes, kas ir tipiskas ekstraģējamiem augiem.

Pārskata periodā no 02.11.2020 -31.12.2020 uz SIA Faneks izstrādātās iekārtas apgūtas 2 analīzes metodes un izmēģināta atsevišķu paraugu ekstrakcijas metodes, ekstraktu paraugu analīžu rezultāti salīdzināti ar SIA Faneks iegūtajiem, veikta datu apkopošana un sagatavots projekta gala rezultātu apkopojums.